Hizkuntza

Lursailen egokitzea

Eskuzko saneatzea

Eskuzko saneatzea

Ezpondako harkaitz ezegonkorrak kentzeko jarduerek osatzen dute eskuzko saneatzea; eskuzko tresnen bidez egiten da, horien bidez mugitzen dira harkaitzak, eta horiek erori eta ezpondaren oinetan pilatzea eragiten da.

Belar-sastraka garbitzea

Ezpondako landare-geruza kentzean datza belar-sastraka garbitzea, ezpondaren gailurra edo ezponda osoa egokitzeko, ondoren erabili ahal izateko.

Ezponda-garbitzea

Belar txarrak, landaretza edota pilatutako hondakin antropikoak kentzean datza ezponda-garbitzea.

Harkaitz-zati ezegonkorren purgatzea

Zati ezegonkorrak purgatzeko, saneamendu intentsiboa eta lokalizatua egin behar da, erortzeko arrisku handia duten harkaitzak mugitzeko. Eskuzko tresnen bidez, ezpondetan lan bertikalak egiten espezialistak diren langileek mugitu daitezkeen harkaitz ezegonkorrak aukeratzen dituzte. Lan hori sektorean espezialistak diren langile espezializatuek egin behar dituzte, harkaitzak hautatzeko irizpide tekniko nahikoa dutenek, purgatzea oker eginez gero beste ezegonkortze batzuk eragin baitaitezke.