Hizkuntza

Esperientzia

Bárcena, exekutatzen

Burgos, 2017

  • Leku: Burgos
  • Urte: 2017
  • Bezeroa: UTE Azal Burgos
  • zulaketak eta ainguraketak
  • Barra-ainguraketak/buloiak, injekzio errepikakor selektiboa (IES)
  • Oiartzun, 2016-2017

    San Sebastián, 2016